Skip to content

Sopimusehdot

Ekosähkö-sopimuksessa sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014) ja alla kerrottuja Ekosähkön sopimusehtoja, jotka tarkentavat sopimuksen sisältöä. 

Muutokset  

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietoihin, laskutusosoitteeseen tai käyttöpaikkaan vaikuttavista muutoksista. Asiakas ilmoittaa sähkönjakelun mahdollisista vioista ja häiriöistä paikalliselle jakeluverkon haltijalle. 

Myyjä ilmoittaa hintamuutoksista vähintään 30 päivää (yritykset 14 päivää) ennen niiden voimaantuloa. Sopimuskaudella tapahtuvat mahdolliset alv-muutokset tai muiden veroluonteisten maksujen vaikutukset viedään hintoihin sellaisenaan. 

Sopimuksen voimassaolo 

Sopimus on valitun sopimusajan mukaisesti määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei asiakas tee uutta sopimusta tai päätä sitä. 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. 

Mikäli määräaikainen myyntisopimus muuten kuin yleisten sähkömyyntiehtojen SME 2014 kohdissa 10.2.1–10.2.5 mainituissa tilanteissa päättyy asiakkaasta johtuvasta syystä ennen määräaikaa, Ekosähköllä on oikeus periä asiakkaalta sopimussakko. Sopimussakon määrä on sopimuskauden jäljellä olevien kuukausien sähkönkulutuksen ennuste kWh x sähkönmyyntihinta snt/kWh + jäljellä olevien kuukausien kuukausimaksut €. Sopimussakon määrä on kuitenkin aina vähintään 150 euroa. 

Muut ehdot 

Myyjän laskutus perustuu etäluentakohteissa todelliseen käyttöön ja muissa kohteissa verkkoyhtiöltä saatuhin vuosiennusteisiin. Tuntimitatuista kohteista myyjä ei lähetä arviolaskuja ja laskuttaa ainoastaan varmennetuilla mittaustiedoilla. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen. Tuntimitatuissa kohteissa myyntituotteen aikajaksotus on valtakunnallisen kaksiaikasiirron mukainen: 

Yösähkö: päiväenergia ma-su klo 7-22, yöenergia ma-su klo 22-07. 

Vuodenaikasähkö: talviarkienergia 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22, kaikkina muina aikoina kulutettu energia on muuta aikaa.  

Asiakassuhteen alkaessa voimme tarkistaa luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. 

Vain kuluttaja-asiakkaille: 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. (KSL 6 luku 13§, 14§, 15§). Tapahtumissa, kauppakeskuksissa ja muissa siirrettävissä myyntipisteissä tehdyissä sopimuksissa ei ole perumisoikeutta. 

Sopimukseen liittyvät huomautukset on hyvä tehdä heti asiakaspalveluumme, jolloin asioiden yhteinen selvittäminen on sujuvampaa.  Jos asia ei ratkea neuvottelulla, voit olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei edelleenkään saada ratkaistuksi, voit olla yhteydessä kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi (KSL 2 luku 8 b§). Tiedot energiankuluttajien tarkistuslistasta löytyvät www.emvi.fi/kuluttajainfo. 

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta. 

Peruuttamisoikeus 

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

Sopimuksen voi perua puhelimitse, sähköpostilla tai käyttämällä peruuttamislomaketta. 

Jos asiakas peruuttaa sopimuksen peruuttamislomakkeella, tulee lomake olla lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Jos asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja käyttänyt sähköä sopimuksen alkamisen ja peruuttamisilmoituksen tekemisen välisenä aikana, tulee käytetystä sähköstä maksaa vahvistuksen mukainen hinta.