Sähkön hinta

Ekosähkön hinnoittelu

Voit tehdä Ekosähkö-sopimuksen joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. Kaksivuotisessa sopimuksessa hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan.

Aikatuotteissa noudatetaan verkonhaltijan kulloinkin voimassaolevia aikajakoja ja mahdollisista verkonhaltijan tekemistä muutoksista emme ilmoita erikseen. Yleisimmin Yösähkö-tuotteen päiväaika on klo 7:00–22:00 ja yöaika klo 22:00–7:00. Vuodenaika–tuotteen talviarkipäivä ma–la klo 7:00–22:00 ajalla 1.11.–31.3. ja loput muuta aikaa.

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta koostuu kolmesta osasta: sähköenergian myynnistä (myyntihinta), verkkopalvelumaksusta (siirtohinta) sekä sähköverosta. Kaikkiin lisätään arvonlisäveroa 24 %. Sähkön myynti- ja siirtohinta kattavat sähkölaskusta kumpikin reilun kolmanneksen, verojen osuus on yhteensä noin neljännes. Sähkön myynti tarkoittaa varsinaista sähköenergiaa ja se on se osa sähkölaskusta, jonka voi ostaa valitsemaltaan sähkönmyyjältä.

Siirtomaksu verkkoyhtiölle

Siirtomaksu on paikallisten verkkoyhtiöiden sähköverkon ylläpitämisestä ja sähkön jakelusta perimä korvaus. Se maksetaan aina paikalliselle sähköyhtiölle eikä sen suuruuteen vaikuta, mistä varsinainen sähköenergia ostetaan.

Verkkotoiminta on monopoliliiketoimintaa ja siitä perittävien maksujen eli siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Jos viranomainen osoittaa jakeluyhtiön keränneen siirtomaksuilla enemmän kuin lain salliman kohtuullisen tuoton, se voi vaatia hintojen alentamista. Lisäksi viranomainen valvoo, että sähkön jakeluverkkoon investoidaan riittävästi toimitusvarmuuden ja sähkön laadun ylläpitämiseksi.

Sähkön verotus

Valtio perii kaikkien hyödykkeiden hinnassa 24 % arvonlisäveroa. Sähköstä peritään lisäksi sähköveroa. Nämä maksuerät sähköyhtiöt tilittävät sellaisinaan valtiolle.

Hinnat koskevat sähköenergiaa (sähkölaskun myyntiosa) ja sisältävät arvonlisäveron 24 %. Kun käytössä on yleissähkö tai vastaava, Ekosähkö maksaa vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta aina saman verran.