Skip to content
2100_jens-johnsson-78101_vesivoima

Vesivoima

Vuosikymmeniä sitten rakennetut vesivoimalaitokset ovat vaikuttaneet vesistöjen ekologiaan sekä lisäksi niiden hyöty- ja virkistyskäyttöön. Toisaalta, jos tänään aloittaisimme vesivoimatuotannon purkamisen, vesistöjen ekologia järkkyisi jälleen huomattavasti.

Siksi jo olemassa olevaa päästötöntä vesivoimaa kannattaa hyödyntää, kunhan pyrimme samalla parantamaan vesistöjen ekologista tilaa mm. säännöstelykäytäntöjä kehittämällä. Monet vihreät sähkötuotteet perustuvat pelkästään olemassa olevan vanhan (ennen vuotta 1996 rakennetun) vesivoiman myyntiin.

Jo olemassa olevista vesivoimalaitoksista voidaan ostaa EKOenergia-merkittyä vesivoimaa, mutta sen alkuperä voi jäljittyä mm. Norjan suuriin vesivoimalaitoksiin. Ekosähkö Oy:n myymä EKOenergia-merkitty vesisähkö on kotimaista.

Vanhan vesivoiman ostaminen ei lisää uusiutuvan energian tuotantoa kotimaassamme. Ekosähkö Oy kuitenkin varmistaa uuden uusiutuvan energiantuotannon syntymisen investoimalla osan liikevaihdostaan EKOenergia-merkin Ilmastorahastoon. Vanhan vesivoiman myyminen vihreänä sähkönä on perusteltua, jos säännöstellyn vesistön ekologiaa ylläpidetään ja suojellaan aktiivisesti, ja vesivoiman rinnalle lisätään muita uusiutuvia energialähteitä.

Vesistöjen valjastajilla on aina myös lain määräämät velvoitteet hoitaa vesistöjä. Vesistönhoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi vesistön sääntelyrajat, ympäristöinventoinnit, kalan istutukset ja kalaportaiden rakentaminen. Ekosähkö Oy säännöstelee omia voimalaitoksiaan ekologisemmin taloudellisen voiton kustannuksella. Tämän vuoksi sen voimalaitokset saivatkin EKOenergia-kelpoisuuden ensimmäisinä Suomessa.