Skip to content
depositphotos_8485786_l-2015-1

EKOenergia-merkintä

EKOenergia-merkki on Suomen Luonnonsuojeluliiton perustama ympäristömerkki, joka osoittaa kuluttajille ympäristön kannalta parhaat energiamuodot. EKOenergia-merkki voidaan myöntää kriteerit täyttävälle tuulivoimalle, biopolttoaineille, vesivoimalle ja aurinkopaneeleilla tuotetulle energialle sekä energiansäästöä edistäville palveluille. Merkintä on ollut käytössä vuodesta 1998 lähtien, jolloin Ekosähkö oli ensimmäinen EKOenergia-merkin saanut vihreä sähkötuote.

EKOenergia-merkin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian kysyntää ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan uusiutuvista energianlähteistä tuotettua energiaa. EKOenergia on ainoa Suomessa käytössä oleva sähkön ympäristömerkintä, jolla on julkisesti saatavilla olevat kestävyyskriteerit tuotannolle sekä sähkömarkkinoista riippumaton ulkopuolinen valvonta.

EKOenergia-merkin käyttöä valvotaan vuosittaisin tarkastuksin. Tässä osittaisessa ympäristötilintarkastuksessa varmistetaan, että Ekosähkö toimii kriteerien vaatimusten mukaisesti: sähkö on tuotettu hyväksytyillä energialähteillä ja tuotantomuodoilla eikä myynti ole ylittänyt tuotantoa.

Luonnonsuojeluliitto tiukensi EKOenergia-merkin kriteerejä vuonna 2013 edellyttäen mm. vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten inventointia. Kestävyyskriteerejä päivitetään säännöllisesti.

Lue lisää EKOenergia-merkinnästä ja sen kriteereistä.
 

Tee EKOenergia -sähkösopimus

ekoenergy-logo