Skip to content
julien-r-756759-unsplash

Bioenergia

Kestävän energiajärjestelmän kehittämisessä bioenergian käytöllä on tärkeä osa. Suomessa esimerkiksi hakkuutähteistä tehtävän metsähakkeen käyttö voitaisiin moninkertaistaa. Suurin osa tähteistä jää nyt käyttämättä.

Tällä hetkellä valtaosa metsästä saatavista polttoaineista kootaan metsäteollisuuden prosessien eri vaiheissa. Lajiston köyhtyminen metsissä johtuu pääosin intensiivisistä hakkuista, joiden avulla yritetään tyydyttää teollisuuden suurta puutavarakysyntää. Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisimpiä ovat hakkuutavoitteet, mutta myös energiapuun korjuulla on merkitystä metsien ravinnetaseeseen ja lahopuusta riippuvaisille lajeille. Energiakäyttöön menevät metsäteollisuuden sivutuotteet, kuten puru ja kuori, eivät aiheuta näitäkään haittoja luonnon monimuotoisuudelle.

Lue lisää bioenergiasta Motiva.fi -sivuilta >>