Skip to content
tuulimyllyt

Sähkön alkuperä

Ekosähkö tuotettiin 100 % uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2022. 
Ekosähkö Oy myy vain Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa.

Ekosähkön alkuperäseloste

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin. Tieto päivitetään vuosittain syyskuussa.

Lisätietoa energiantuotantomuodoista

Energialähdejakauma 2018–2022:

  2022 2021 2020 2019 2018
Pienvesivoima - - - - 22 %
Bioenergia 62 % 21 % - - 18 %
Tuulivoima 38 % 79 % 100% 100% 60 %

Ekosähköä on tuotettu bioenergialla Järvi-Suomen Voiman omistamassa Savonlinnan voimalaitoksessa. Tuulivoima on tuotettu mm. Sumituulen ja Lumituulen voimaloissa.

Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.

Laskentaperusteet ja tietolähteet

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö

Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa riskipäällikkö Mauri Kuivalainen, puhelin 010 207 4843 tai sähköpostitse info@ekosahko.fi.