Skip to content
tuulimyllyt

Sähkön alkuperä

Ekosähkö tuotettiin 100 % uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2021. 
Ekosähkö Oy myy vain Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa.

Ekosähkön alkuperäseloste

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin. Tieto päivitetään vuosittain heinäkuussa.

Lisätietoa energiantuotantomuodoista

Energialähdejakauma 2017–2021:

  2021 2020 2019 2018 2017
Pienvesivoima   - - 22 % -
Bioenergia 21 % - - 18 % 65 %
Tuulivoima 79 % 100% 100% 60 % 35 %

Biokaasulla Ekosähköä on tuotettu St1:n omistamassa Biofuels Bionolix -laitoksessa Hämeenlinnassa ja bioenergialla Järvi-Suomen Voiman omistamassa Savonlinnan voimalaitoksessa.  Tuulivoima on tuotettu mm. Sumituulen ja Lumituulen voimaloissa.

Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.

Laskentaperusteet ja tietolähteet

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö

Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa riskipäällikkö Mauri Kuivalainen, puhelin 010 207 4843 tai sähköpostitse info@ekosahko.fi.