Ekosähkö alkuperä maisema

  Sähkön alkuperä

  Ekosähkö koostui vuonna 2018:

  • 60 % tuulesta
  • 18 % bioenergiasta
  • 22 % vedestä.

  Ekosähkö tuotetaan pienvoimalaitoksissa. Vuonna 2018 bioenergian tuotantolähteenä on ollut St1:n omistaman Biofuels Bionolix -laitoksen biokaasu Karanojalta Hämeenlinnassa ja Kainuun Voiman Tihisenniemellä Kajaanissa oleva voimalaitos.

  Tuulivoima on peräisin Lumituuli Oy:ltä, Sumituuli Oy:ltä ja Larsmo Vindkraft Oy:ltä.

  Ekosähkö Oy myy vain Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa.

  Ekosähkön alkuperäseloste

  Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin.

  Lisätietoa energiantuotantomuodoista

  Energialähdejakauma 2016–2018:

    2018 2017 2016
  Pienvesivoima  22 %  - 37,5 %
  Bioenergia 18 % 65 % 7 %
  Tuulivoima 60 % 35 % 55 %

   

  Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.

  Laskentaperusteet ja tietolähteet

  Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot

  Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

  Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

  ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö

  Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

  Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa tuotepäällikkö Timo Haarala, puhelin 010 226 1282 tai sähköpostitse info@ekosahko.fi.