Ekoenergia

Onko sähköllä olemassa virallinen ympäristömerkki?

Suomen luonnonsuojeluliitto myöntää Ekoenergia-merkin uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle tietyin kriteerein ja valvoo sen käyttöä vuosittaisin tarkastuksin. Ekoenergia-merkki myönnetään tuulivoimalla, biopolttoaineilla, aurinkopaneeleilla ja tietyin kriteerein ns. vanhalle, ennen vuotta 1995 rakennetuissa vesivoimalaitoksissa tuotetulle sähkölle.

Vesivoimalaitosten rakentaminen on vaikuttanut ympäröivään luontoon haitallisesti, mutta vastaavalla tavalla myös vesivoiman purkamisella olisi ympäristövaikutuksia. Koska vesivoimalaitoksista saadaan sähköä, jonka tuotanto ei aiheuta hiukkas- tai muita päästöjä eikä kasvihuonekaasuja, Suomen luonnonsuojeluliitto on hyväksynyt ennen vuotta 1995 rakennetun vesivoiman Ekoenergia-merkinnän piiriin. On kuitenkin muistettava, että vanha vesivoima ei lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Luonnonsuojeluliitto valvoo Ekoenergia-merkin käyttöä vuosittaisin tarkastuksin. Tässä osittaisessa ympäristötilintarkastuksessa varmistetaan, että Ekosähkö toimii kriteerien vaatimusten mukaisesti: sähkö on tuotettu hyväksytyillä energialähteillä ja tuotantomuodoilla eikä myynti ole ylittänyt tuotantoa.

Luonnonsuojeluliitto tiukensi Ekoenergia-merkin kriteerejä vuonna 2013 edellyttäen mm. vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten inventointia.

Tarjolla on myös vihreää sähköä, jonka tuotanto ja myynti eivät ole minkään ulkopuolisen tahon kontrolloimaa. Valitessaan tällaisen vihreän sähkötuotteen kuluttaja ei voi tietää tuotannon todellisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi tärkeälle lintualueelle rakennettu tuulivoimala ei saa Ekoenergia-merkkiä.

eko-fi01-ekoenergia.png