Makkarakoski - Suomen vanhin yhä käytössä oleva pienvesivoimala

Makkarakosken vesivoimaa on hyödynnetty jo 1700-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1898 A.Ahlström sai luvan sähkön tuottamiseksi ruukin ja siihen kuuluvien rakennusten valaistusta varten. Nykyinen voimalaitos on valmistunut 1914 ja laitos peruskorjattiin vuosina 2004-2005. Voimala haluttiin säilyttää osana Noormarkun Pruukinmäen kulttuuriperintöä ja sen pitäminen tuotantokunnossa edellytti mittavan entisöintisaneerauksen, joka toteutettiin yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja museoviraston kanssa.

Vuonna 2013 voimalaitos sai rinnalleen 220 kW tuottavan laitteen. Voimalaitos on tiettävästi Suomen vanhin alkuperäisen rakenteensa säilyttänyt, yhä käytössä oleva pienvesivoimala.

Investointi uusiutuvaan energiaan maksaa noin 1,7 miljoonaa euroa. Makkarakosken vesivoimalan virtauskanavaan rakennettiin erilliset kalaportaat edesauttamaan kalojen nousua Noormarkunjoen latvavesille. 

Tuotantoteholtaan 220 kW:n suuruisella koneistolla saatava lisäenergia on keskimäärin noin 840 MWh vuodessa. Se vastaa noin 50 ison sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Porin kaupunki palkitsi vuonna 2012 voimalaitoksen omistajan A. Ahlström Osakeyhtiön ympäristöpalkinnolla. Ympäristöpalkinnon perusteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Noormarkun ruukkialueen vaaliminen ja uusiutuvien energialähteiden esimerkillinen hyödyntäminen.