Puuvoimaa Kainuun Voimalta

EKOenergia-merkki vaatii, että bioenergialla tuotettu sähkö on peräisin sähkön ja lämmön yhteistuotannosta. Se asettaa kriteerejä mm. voimalaitoksen hyötysuhteelle ja suosii näin mahdollisimman energiatehokasta teknologiaa.

EKOenergia asettaa kestävyyskriteerejä myös voimalaitoksessa käytetylle bioenergialle: EKOenergian tuotantoon hyväksytään vain puiden oksat ja latvukset sekä pienpuu. EKOenergiana ei voi esimerkiksi myydä sähköä, joka on tuotettu eksoottisista biomassoista, tukeista, kannoista tai juurakoista.

Kainuun Voiman laitos täyttää EKOenergian asettamat energiatehokkuusvaatimukset. Sen polttoainekirjanpidosta eritellään kestävimmät bioenergiajakeet EKOenergian ohjeiden mukaan. Vuosittain voimalaitoksen polttoainekirjanpito ja polttoaineiden alkuperä auditoidaan.

Kainuun Voima käyttää polttoaineina myös sahaus- ja puunkuorijätettä sekä kantohaketta. Näillä tuotettua sähköä voidaan myydä Ekosähkönä.