Tuotantolaitokset

Suurin osa kotimaassa sijaitsevista tuotantolaitoksistamme on pienvoimalaitoksia, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät kuin suurten voimalaitosyksikköjen. Valtaosa Suomen vihreästä sähköstä tuotetaan suurissa vesivoimalaitoksissa, jotka voivat sijaita myös ulkomailla. Ekosähkön tavoitteena on lisätä kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa.

Vesivoimaa tuottavat Pyhännänkosken vesivoimalaitos Ristijärvellä ja museovesivoimala Noormarkussa. Nämä ovat ensimmäiset EKOenergia-kelpoisuuden saaneet vesivoimalat Suomessa.

Tuulivoima on peräisin Lumituuli Oy:n Lumijoen voimalasta.

St1:n omistaman Biofuels Bionolix -laitoksen biokaasu Karanojalta Hämeenlinnasta tuli Ekosähkön energialähteeksi vuonna 2011.

Pyhännänkosken vesivoimalaitos

 • Omistaja Loiste Energia Oy
 • Sijaitsee Ristijärven Pyhännänkylällä
 • Otettu käyttöön 1957, uudistettu 2010
 • Nimellisteho 3 MW
 • Vuosituotanto vesivuoden mukaan 4-6 GWh

Lue lisää

Makkarakosken vesivoimalaitos

 • Omistaja A. Ahlström Osakeyhtiö
 • Sijaitsee Noormarkussa
 • Otettu käyttöön vuonna 1914, entisöity vuosina 2004-05 (museovesivoimaa)
 • Nimellisteho 170 kW
 • Vuosituotanto keskimäärin 1 GWh

Lue lisää

St1 Biofuels Bionolix

 • Omistaja St1
 • Sijaitsee Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueella
 • Otettu käyttöön vuonna 2010
 • Nimellisteho 1,06 MW
 • Vuosituotanto keskimäärin 8000 MWh

Lue lisää

Sähkäle

 • Omistaja Lumituuli Oy
 • Sijaitsee Lumijoen kunnassa
 • Pohjois-Pohjanmaalla
 • Otettu käyttöön vuonna 1999
 • Ensimmäisen voimalan paikalle rakennetaan parhaillaan uutta Vestas V90 -voimalaa.
 • Nimellisteho 660 kW
 • Vuosituotanto keskimäärin 1,4 GWh

Lue lisää

Kainuun Voiman höyryvoimalaitos

 • Omistajat Kajaanin kaupunki (50 %) ja UPM Kymmene Oyj (50 %)
 • sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n tehdasalueella Kajaanissa
 • Otettu käyttöön vuonna 1989
 • Nimellisteho 240 MW/ 88 MW
 • Tuotanto: osa EKOenergiaa (oksat, latvukset, pienpuu), osa vihreää sähköä (sahausjäte, puunkuorijäte, tukit)
 • Ekosähkön alkuperälähteenä tästä voidaan hyödyntää noin 30 GWh. Määrä vaihtelee tuotannon, hyötysuhteen ja polttoainekäytön mukaan vuosittain.

Lue lisää

EKOenergia-kelpoiset tuotantolaitokset koko Euroopassa >>