Biofuels Bionolix

Ekosähkön energialähteisiin tuli vuoden 2011 alusta myös biokaasu, joka tuotetaan energiayhtiö St1:n omistamassa Biofuels Bionolix -laitoksessa Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Sähköntuotannossa käytettävä kaatopaikkakaasu kerätään lähistöllä olevista Kiertokapula Oy:n vanhoista kaatopaikoista.

Laitoksen Ekoenergia-merkin kriteerit täyttävä vuosittainen energiantuotanto on arviolta 8000 MWh. Käytöstä poistetulta kaatopaikalta kerättyä kaasua ei ole aikaisemmin pystytty hyödyntämään. Bionolix-laitoksen orgaanisen kierrätyksen teknologia hyödyntää ensimmäistä kertaa myös erilliskerätyt kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biojätteet nestemäisen liikennepolttoaineen raaka-aineena ja lisää kotimaisen jätepohjaisen etanolin tuotantoa. Bionolix-laitoksen yhteyteen on sijoitettu laitoksessa syntyvää biopolttoainetta hyödyntävä lämpökeskus sekä kaatopaikkakaasua polttoaineena käyttävä kaasumoottori sähköntuotantoon.