Alkuperäseloste

Ekosähkö koostui vuonna 2016

37,5 % vedestä
55,5 % tuulesta
7 % bioenergiasta.

Ekosähkö tuotetaan pienvoimalaitoksissa. Vuonna 2016 vesivoimaa tuottivat Pyhännänkosken vesivoimalaitos Ristijärvellä ja Makkarakosken museovesivoimala Noormarkussa.

Tuulivoima on peräisin Lumituuli Oy:ltä, Sumituuli Oy:ltä ja Larsmo Vindkraft Oy:ltä.

Loppuvuodesta 2010 alkaen energialähteenä on ollut St1:n omistaman Biofuels Bionolix -laitoksen biokaasu Karanojalta Hämeenlinnasta ja vuoden 2014 alusta alkaen myös Kainuun Voiman Tihisenniemellä Kajaanissa oleva voimalaitos.

Kaikki Ekosähkö Oy:n myymä sähkö on Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä.

Ekosähkön alkuperäseloste

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin.

Lisätietoa energiantuotantomuodoista

Vesivoima.png Tuulivoima.png Bioenergia.png


Energialähdejakauma 2014-2016

2016

2015

2014

Pienvesivoima

37,5 %

3 %

20 %

Bioenergia

7 %

64 %

32 %

Tuulivoima

55,5 %

33 %

48 %


Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.


Laskentaperusteet ja tietolähteet

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot
Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö
Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa tuotepäällikkö Timo Haarala, puhelin 010 226 1282 tai sähköpostitse info(at)ekosahko.fi.