Alkuperäseloste

Ekosähkö koostui vuonna 2017

35 % tuulesta
65 % bioenergiasta.

Ekosähkö tuotetaan pienvoimalaitoksissa. Vuonna 2017 bioenergian tuotantolähteenä on ollut St1:n omistaman Biofuels Bionolix -laitoksen biokaasu Karanojalta Hämeenlinnassa ja Kainuun Voiman Tihisenniemellä Kajaanissa oleva voimalaitos.

Tuulivoima on peräisin Lumituuli Oy:ltä, Sumituuli Oy:ltä ja Larsmo Vindkraft Oy:ltä.

Kaikki Ekosähkö Oy:n myymä sähkö on Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-merkittyä.

Ekosähkön alkuperäseloste

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin.

Lisätietoa energiantuotantomuodoista

Vesivoima.png Tuulivoima.png Bioenergia.png


Energialähdejakauma 2015-2017

2017

2016

2015

Pienvesivoima

-

37,5 %

3 %

Bioenergia

65 %

7 %

64 %

Tuulivoima

35 %

55,5 %

33 %


Ekoenergia-merkityn sähkön osuus 100 prosenttia. Ekosähkön myymässä sähkössä ei ole laskennallisia hiilidioksidipäästöjä eikä myytyyn sähköön sisälly ydinvoimaa.


Laskentaperusteet ja tietolähteet

Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot
Voimalaitosten polttoaine- ja päästötiedot perustuvat samaan tilastomateriaaliin, jonka laitokset lakisääteisesti raportoivat viranomaisille.

Päästötiedot eivät sisällä polttoaineiden kuljetuksesta aiheutuneita liikenteen päästöjä.

ETA-alueen ulkopuolelta tuotu sähkö
Ekosähkö Oy ei tuo sähköä ETA-alueen ulkopuolelta. Kaikki sähkö on tuotettu Suomessa.

Lisätietoja sähkön alkuperän määrittämisestä ja siihen liittyvistä laskentaperusteista antaa tuotepäällikkö Timo Haarala, puhelin 010 226 1282 tai sähköpostitse info(at)ekosahko.fi.