EKOenergia-merkintä

eko-fi01-ekoenergia.png

EKOenergia-merkki on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä energian ympäristömerkki, joka osoittaa kuluttajille ympäristön kannalta parhaat energiamuodot. EKOenergia-merkki voidaan myöntää kriteerit täyttävälle tuulivoimalle, biopolttoaineille, vanhalle vesivoimalle ja aurinkopaneeleilla tuotetulle energialle sekä energiansäästöä edistäville palveluille. Merkintä on ollut käytössä vuodesta 1998 lähtien, jolloin Ekosähkö oli ensimmäinen EKOenergia-merkin saanut vihreä sähkötuote.

EKOenergia-merkin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian kysyntää ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan uusiutuvista energianlähteistä tuotettua energiaa. EKOenergia on ainoa Suomessa käytössä oleva sähkön ympäristömerkintä, jolla on julkisesti saatavilla olevat tuotantokriteerit sekä sähkömarkkinoista riippumaton ulkopuolinen valvonta.

Luonnonsuojeluliitto valvoo EKOenergia-merkin käyttöä vuosittaisin tarkastuksin. Tässä osittaisessa ympäristötilintarkastuksessa varmistetaan, että Ekosähkö toimii kriteerien vaatimusten mukaisesti: sähkö on tuotettu hyväksytyillä energialähteillä ja tuotantomuodoilla eikä myynti ole ylittänyt tuotantoa.

Luonnonsuojeluliitto tiukensi EKOenergia-merkin kriteerejä vuonna 2013 edellyttäen mm. vesivoimantuotannon ympäristövaikutusten inventointia.

Lue lisää EKOenergia-merkinnästä ja sen kriteereistä Suomen Luonnonsuojeluliiton sivuilta.