Sähkön kilpailutus

Sähkölasku muodostuu kahdesta osasta: sähkön siirrosta (sähköverkkopalvelu) ja sähköenergiasta (sähkön myynti). Sähköenergian voi ostaa haluamaltaan sähkönmyyjältä asuinmuodosta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta eli uuden sähkösopimuksen voi tehdä omakotitaloon, kerrostalo- tai rivitalohuoneistoon ja vapaa-ajan asuntoon. Ekosähkö toimittaa sähköä kaikkialle Suomeen (pois lukien Ahvenanmaan maakunta). Sähkön siirrosta vastaa aina se yhtiö, jonka jakeluverkkoalueella asiakkaan sähkönkäyttöpaikka sijaitsee.
Lue lisää sähkön hinnan muodostumisesta.

Sähkönmyyjää voi vaihtaa kolmen viikon irtisanomisajan kuluttua, jos käyttöpaikassa ei ole voimassaolevaa määräaikaista sähkönmyyntisopimusta.

Maksaako sähkönmyyjän vaihtaminen?
Sähkönmyyjän vaihto ei maksa mitään eikä siihen liittyvästä mittarinluvusta saa periä maksua. Myyjää vaihdettaessa ei tarvita uutta sähkömittaria eikä muita laiteasennuksia tai kytkentöjä.

Miten vanha sopimus irtisanotaan?
Sähkönmyyntisopimukseen sisältyy automaattisesti valtakirja, jolla valtuutat uuden sähkönmyyjän irtisanomaan nykyisen sähkösopimuksesi. Jos vanha sähkösopimuksesi on sisältänyt sekä sähköenergian että sähkönsiirron, paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee kanssasi sähkön siirtoa koskevan verkkopalvelusopimuksen. Sähkön siirtohinta ja muut verkkopalvelusopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

Milloin sähköntoimitus alkaa?
Sähköntoimitus alkaa noin kolmen viikon päästä sopimuksen tekemisestä, jotta paikallisella verkkoyhtiöllä on riittävästi aikaa sähkönmyyjän vaihtumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Jos asiakkaalla on voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus, sähköntoimitus voidaan aloittaa sen päättyessä. Uuteen asuntoon muutettaessa sähköntoimitus voidaan aloittaa muutamassa päivässä.

Muuttuuko siirtohinta, kun vaihdan sähkön myyjää?
Sähkön siirtohinta ei muutu, koska lain mukaan verkkoyhtiöiden on toimitettava sähköä kaikkiin jakeluverkkoalueensa sähkönkäyttöpaikkoihin voimassaolevan julkisen hinnastonsa mukaisin hinnoin. Siirtohinnoittelua valvoo Energiavirasto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen riippumaton asiantuntijavirasto.

Miten laskutus ja mittarinluku hoidetaan myyjän vaihtamisen jälkeen?
Sähkönmyyjän vaihdon jälkeen sähkölaskutus jakaantuu kahtia. Uusi sähkön myyjä laskuttaa käytetyn energian (myyntihinta) ja paikallinen verkkoyhtiö sähkön siirtomaksut (verkkopalvelu). Laskutus perustuu verkkoyhtiön ilmoittamiin kulutustietoihin.

Kaksiaikaisissa tariffeissa noudatetaan aina paikallisen sähköyhtiön aikavyöhykkeitä eli kellonaikamäärittelyjä. Yö- ja vuodenaikasähkön alkamisajat ja kestot pysyvät ennallaan sähkön myyjän vaihtamisen jälkeenkin.

Voiko myyjän vaihtuessa tulla sähkökatkos tai sähkön laatu huonontua?
Sähkön myyjän vaihtuminen ei vaikuta sähkönjakeluun tai sähkön laatuun. Lain mukaan paikallinen verkkoyhtiö vastaa asiakkaille siirretyn sähkön laadusta ja sen on toimitettava asiakkaille hyvälaatuista sähköä riippumatta siitä, mistä asiakkaat ostavat sähköenergian. Sähkökatkojen todennäköisyys tai kesto ei siis riipu sähköä myyvästä yhtiöstä.

Mihin otan yhteyttä, jos sähköä ei tule?
Sähkönjakeluun liittyvät vikailmoitukset tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle, joka vastaa myös vikojen korjauksesta. Myyjänvaihto ei vaikuta viankorjauksen nopeuteen tai muihin sähkön laatuun liittyviin tekijöihin.

Onko sopimus edelleen voimassa, jos muutan kesken sopimuskauden?
Sähkönmyyntisopimus koskee tiettyä sähkönkäyttöpaikkaa, joten se päättyy automaattisesti asiakkaan muuttaessa. Muutosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman aikaisin ja mielellään jo kahta viikkoa ennen, jotta uuteen käyttöpaikkaan ehditään tehdä sopimus ennen sähkönkäytön aloittamista.