Tuulienergia

Tuulivoiman hyödyntämisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan. Ympäristöhaitat koostuvat pääasiassa rakennusaikaisista vaikutuksista, melu- ja maisemahaitoista sekä tuulivoimalan vaikutuksista lintuihin ja lepakoihin.

Ekoenergia-merkitty tuulivoimala ei saa sijoittua

  • Luonnonsuojelualueille
  • Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja kulttuuriperintöalueille
  • Kansainvälisesti ja valtakunnallisesti tärkeille lintualueille

Tuulivoimalat erottuvat maisemasta kokonsa ja muista rakennelmista poikkeavan muotonsa vuoksi. Maisemavaikutuksia voidaan minimoida sijoittamalla voimaloita mahdollisimman vähän näkyvälle paikalle tai alueelle jossa on samaa kokoluokkaa olevia rakennuksia, sekä merelle ja tuntureille näkymää miellyttäviin muodostelmiin.

Lue Motivan Tuulivoima ja asenteet -asukaskysely tuulivoimahankkeista >>

Tuulen voimalla Suomessa >>